Ezen az oldalon a növények különböző oltásmódjaival, oltástechnológiákkal kívánok foglalkozni.
Általánosságban elmondható, hogy ez az eljárás, szinte egész évben végezhető, természetesen különböző feltételekkel a különböző körülmények között. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az oltások eredményessége nem elsősorban az elvégzett oltás minőségén, hanem az egész technológia pontos betartásán múlik. Fontos a munkaeszközök és segédanyagok minősége, a
kés folyamatos élessége.
A növények oltásának többféle módja alakult ki a történelem során. A leggyakrabban használt oltás módok: sima-párosítás, angolnyelves-párosítás, héjaláoltás, lapozás, nyelves lapozás, kecskelábékezés, T-szemzés, Chip-szemzés, oltógéppel végzett oltásnál az Omega oltás.
Az oltás időpontja szerint megkülönböztethetünk többek között: téli fásoltást (kézbenoltás),
tavaszi átoltást, nyárvégi szemzést.
A fentiek részletes leírása a következő oldalakon lesznek olvashatóak. Amennyiben kérdés merül fel a témával kapcsolatban, az a Fórum oldalon feltehető, és ott igyekszem rá válaszolni.

BT. 2011.01.04.

Kecskeláb-ékezés