A legtöbb oltási technikánál a metszlap megvágása azonos módon történik, vagy részben megegyezik. Aki szeretné megtanulni az oltásokat, ennek a metszlapnak az elkészítésével kell kezdenie, ezt ajánlatos jól begyakorolnia.

A metszlapot mindig egyetlen mozdulattal vágjuk.
Sima lapA metszlap hossza az oltócsap átmérőjének 3-4 szerese legyen, lehetőség szerint a rügy átellenes oldalán vágjuk, úgy, hogy a rügy a metszlap hátoldalán középre essen. Vágni akkor könnyű, ha a kés kétféle mozgást végez egyszerre, azaz van egy függőleges (szelő) mozgása és van egy vízszintes mozgása. A függőleges mozgást úgy tudjuk biztosítani, hogy a kés pengéjének tövétől kiindulva a húzás következtében a penge hegyénél fejezzük be a vágást. A kést tartó kezünk hüvelykujja mindig szolgáljon támasztékul az oltócsapon, ezt együtt húzzuk a késsel. Mikor a metszlap elkészült az éles penge a hüvelykujj ujjbegyéhez ér, ez sok oltás után kellemetlen lehet, ezért oltás előtt kössük be ezt az ujjat. A metszlap hosszát a kés pengéjének a fába hatoló szögállása befolyásolja, így ez sok gyakorlás után alakul ki megfelelően.

Ajánlatos a metszlap vágást valamilyen puhafa (fűz, hárs) vesszőjén gyakorolni.
Sima párosítás:

Ennél az oltásmódnál két metszlapot készítünk a fent leírt módon, parositasügyelve arra, hogy ezek a felületek egyformák legyenek. Ez akkor lehetséges, ha az alany is és az oltócsap is azonos átmérőjű. Figyelni kell a rügyek állására, az alany felsőrügye és az oltócsap alsórügye felfelé álljon. Amennyiben jól vágtuk meg a metszlapokat, azokat összeillesztve tökéletesen fedik egymást, a felületek között hézag nem látható. Az így elkészült oltást szorosan kötözzük be, hogy a későbbiekben el ne mozdulhasson.

NyelvekAngolnyelves párosítás:Ez az oltás mód csupán annyiban tér el a sima párosítástól, hogy mindkét metszlapba vágunk  egy nyelvet, így összeillesztés után a metszlap felületek nehezebben mozdulnak el. Előnye, hogy nagyobb felületen érintkezik a két metszlap és szorosan illeszkedik egymáshoz. Téli kézbenoltásnál a leggyakrabban használt oltásmód.

Kecskeláb ékezés:
Kecskeláb illesztés előttEz az oltásmód jóval nehezebb mint az előző kettő. Akkor alkalmazzuk, ha az alany jóval vastagabb, mint az oltócsap. A Paonia oltásához elengedhetetlen ennek az oltásmódnak a megtanulása. Az oltócsapon két metszlapot vágunk, úgy hogy eredményül egy ék alakot kapunk, ami a kecske körmére emlékeztet (erről kapta az oltás a nevét). Az alanyon pedig elkészítjük ennek a negatívját.
Amennyiben jó a szemmértékünk és biztos a kezünk a két vágási felület szorosan illeszkedik egymáshoz, ha ezt nem sikerült elérnünk az oltásunk nem jó.

Sima lapozás:
Ezt az oltásmódot akkor alkalmazzuk, ha az alany vastagabb az Oldallapozásoltócsapnál. A csapon megvágott metszlappal azonos nagyságú lapot vágunk az alanyon, amit összeillesztve szorosan kötözünk.

Nyelves lapozás:
Az előbbitől annyiban tér el, hogy itt is készítünk nyelveket, hasonlóan Nyelves lapozásaz angolnyelves párosításnál leírtakhoz.
Folyt. köv.
B.T. 2011-02-05