Magyarországon a körte alanyául általánosan a vadkörte (Pyrus pyraster) magoncot használják Néhány fajtánál, találkozhatunk még a gyengébb növekedési erélyű birs alannyal is. A vadkörte magoncokra jellemző, hogy jobban elviseli a talaj magas mésztartalmát és az öntözetlen körülményeket, mint a birs, valamint a legtöbb fajtával kompatíbilis (összeférhető). Hátránya az erőteljes növekedés és az oltványok gyér gyökérzete (legtöbbször 2-3 db hosszú lefelé törő karógyökér). Ezen kívül világszerte alkalmaznak különböző fajtájú és fajú körte magoncokat oltvány előállításhoz. Ma már terjedőben vannak az ivartalanul szaporított körte alanyok, hibridek is.
Magoncok:
A honos vadkörte (Pyrus pyraster) állományból szelektáltak magtermő klónokat, amiknek magkihozatali aránya jobb, mint a vadon termő állományé. Ezekből létesítettek vírus-mentesítés után magtermő gyümölcsöst Cegléden. A legjobb termést az Egervár II adja a
Ceglédi kutató állomáson.
A fája erőteljes növekedésű, terebélyes koronát nevel. Magcsemetéje a faiskolában karógyökérképzésre hajlamos. Gyökérzete ritka, a csemete a karógyökér visszavágása helyén kevés gyökérágat fejleszt, a gyökér többnyire vastag, nem elágazódó. A ráoltott fajták erős növekedésű, egészséges és hosszú életű fák, a klorózisra kevésbé fogékonyak.
Az agro-baktériumos gyökérgolyvára érzékeny. A rá oltott fák későn fordulnak termőre és hajlamosak a szakaszos terméshozásra.

Pyrus communis (termesztett körtefajták magoncai) :
Termesztett körtefajták magoncait az USA-ban használják előszeretettel alanyként. Főleg a
Vilmos körte magoncait alkalmazzák alanyként Bartlett seedling néven. Nyugat-Európában az előbbi fajtán kívül a mustkörtéket alkalmazzák. Nálunk a hasonló jellegű Kiffer körtéből van magtermő ültetvény Cegléden.
Bartlett seedling (Vilmoskörte fajtából nyert magonc)
Kirchensaller mostbirne  (mustkörték magoncai)
Kieffer körte magoncai
Pyrus betulifolia
A nyírlevelű körte (Pyrus betulifolia) magoncait Kínában használják a körte alanyául. Még a magas pH-jú (meszes) talajokon is telepítik. Magyar kísérletekben körtefajtáinkkal összeférhetőnek bizonyult, a ráoltott fák mérete a vadkörte magoncokhoz hasonló, vagy azoknál 10-20%-al kisebb. A szárazságot is jól elviseli.

Ivartalanul szaporított körte alanyok:
Pyrodwarf
Fox sorozat
OhxF hibridek, melyek licenc díjasok, azaz levédett fajták.
OH x F51 féltörpe-középerős növekedési erélyű alany. A ráoltott fák mérete a magonchoz viszonyítva 40-50%-al kisebb. Gyökérzete jól rögzíti a fát a talajhoz. A fajták termőképessége és a gyümölcs minősége ezen az alanyon jónak mondható. Rezisztens a tűzelhalásra.

OH x F333 középerős növekedési erélyű alany. A ráoltott fák mérete a magonchoz viszonyítva 30%-al kisebb. Gyökérzete jól rögzíti a fát a talajhoz. A fajták termőképessége ezen az alanyon kiváló, a gyümölcs minősége jónak mondható. Rezisztens a tűzelhalásra.
Talajra nem igényes, tűri a meszet (max. 10%), sem a gyökérfulladásra, sem a szárazságra nem érzékeny.

OH x F40 középerős növekedési erélyű alany. A ráoltott fák mérete a magonchoz viszonyítva 25-30%-al kisebb. Termőképessége 20%-al nagyobb a magonc alanyúakhoz viszonyítva.
Rezisztens a tűzelhalásra.

OH x F69 erős növekedési erélyű alany. A ráoltott fák mérete a magonchoz viszonyítva 15-25%-al kisebb. Gyökérzete jól rögzíti a fát a talajhoz. A fajták termőképessége ezen az alanyon kiváló, a gyümölcs minősége jónak mondható. Rezisztens a tűzelhalásra.

OH x F87 középerős-erős növekedési erélyű alany. A ráoltott fák mérete a magonchoz viszonyítva 15-25%-al kisebb, termőképessége pedig 30%-al nagyobb. Gyökérzete jól rögzíti a fát a talajhoz. A fajták termőképessége ezen az alanyon kiváló, a gyümölcs minősége jónak mondható. Rezisztens a tűzelhalásra.

OH x F282 erős növekedési erélyű alany. A ráoltott fák mérete a magonchoz viszonyítva 15-25%-al kisebb, termőképessége pedig 15%-al nagyobb. Gyökérzete jól rögzíti a fát a talajhoz.
A fajták termőképessége ezen az alanyon kiváló, a gyümölcs minősége jónak mondható.
Rezisztens a tűzelhalásra.

Pyrodwarf:Az Old Home és az Avranchesi Jó Lujza keresztezésével, állították elő Németországban. A ráoltott fák növekedési erélye törpe. Minden körtefajtával összefér, kiváló a termőképessége. Talajjal szemben kevésbé igényes, mint a birs, tűri a meszet és a szárazságot is jobban, elviseli.

Fox 11: féltörpe növekedési erélyű alany, csemetéit mikroszaporítással állítják elő. A fontosabb körtefajtákkal kiválóan összefér. Szárazságra és a talaj mésztartalmára nem érzékeny. A ráoltott fajták növekedés erélye kissé erősebb, mint a BA 29 birsen lévőké, termőképességük viszont kiváló, korán fordulnak termőre. Intenzív ültetvények telepítésére alkalmas, 2000-2500 fa/ha sűrűséggel.

Fox 16 középerős-féltörpe növekedési erélyű alany, csemetéit mikroszaporítással állítják elő.
A fontosabb körtefajtákkal jól összefér. A talaj nagy mésztartalmára kissé érzékeny, a gyökérfulladásra viszont nem érzékeny. Kiváló termőképesség és korai termőre-fordulás jellemzi. A talajgombákra és a gyökérgolyvára nem érzékeny.

BT. 2011.01.04.