Mirobalán: (cseresznyeszilva) Prunus cerasifera myrobalana magcsemetéire szilvafajtákat, kajszibarackfajtákat, őszibarackfajtákat és mandulabarackfajtákat egyaránt lehet oltani, de nálunk csak szilva és kajszi alanyként használják. A szilvafajták 99%-át, a kajszifajták 40%-át ezen az alanyon állítják elő a magyar faiskolák. A mirobalán rendkívül változatos alfaj, alanyként való használat céljára számos magonc és ivartalanul szaporított fajtát szelektáltak illetve nemesítettek. Más fajokkal keresztezve faj-hibrideket is állítottak elő belőle.
A mirobalánmagonc a szilvafajtákkal jól összefér, de egyes ringló fajtákkal összeférhetetlenség is tapasztalható. A rászemzett fajták a magoncalanyokra jellemzően később fordulnak termőre. A nagyon köves és nagyon száraz talajok kivételével mindenütt jól megél, a magas talajvizet és az átmeneti vízborítottságot is tűri. A mirobalán magoncokra oltott kajszifajták erős növekedési erélyű fákat adnak. A kajszifajták ezen az alanyon a fagykárosodásra és a verticilliózisra érzékenyebbek, az oltványok gyorsabban fejlődnek, korábban termőre fordulnak, mint a vadkajszira oltottak. Bőven teremnek, tősarjképzésre hajlamosak.
Ceglédi szelektált magtermő fajták:
Mirobalan C162
Mirobalan C174/sz
Mirobalan C359
Mirobalan C679

Ivartalanul szaporítható mirobalán fajták és fajhibridek:

Myrobalan B
Az egyik legrégebbi mirobalán alanyfajta, melyet East-Mallingben szelektáltak. A ráoltott fák igen erős növekedési erélyűek és későn fordulnak termőre. Talajban nem válogat, a gyümölcsösben kevés sarjat hoz. Szakirodalom szerint az Althann ringlóval és a mirabella fajtákkal nem fér össze. Kajszi alanyként is használatos, a ráoltott kajszi fajták erős növekedési erélyűek.

INRA Marianna GF8-1
Franciaországban állították elő az amerikai marianna szilva és mirobalán keresztezésével. A szilvafajtákkal az összeférhetősége jó, kivéve az Althann ringlót. Nálunk is télálló, a talajokhoz jól alkalmazkodik. A ráoltott szilva fajták nagyon erős növekedési erélyűek és kiváló termőképességűek. Pseudomonas-rezisztenciája jó, a fitoftórás gyökérpusztulásra kevésbé fogékony, mint a mirobalan magoncok, gyökérgolyvával szemben ellenálló, kajszi alanyként pedig toleráns a verticilliózisra. Erős növekedési erélyű alany, sarjakat nem hoz.
Kajszi-alanyként is használható.

Ishtara (levédett fajta) Ferciana
Franciaországban a mirobalan és őszibarack keresztezésével állították elő. Elsősorban szilvaalanyként ajánlják, de jól összefér kajszibarack, őszibarack és mandula fajtákkal is. Növekedése a mirobalan magoncokhoz viszonyítva jelentősen gyengébb, a ráoltott fák középerős vagy féltörpe növekedéi erélyűek, korán termőre fordulnak és bőtermők. Az Armillaria gyökéren élősködő gombával szemben toleráns, kajszi-alanyként pedig a baktériumos betegségeknek jól ellenáll. Nyirkos talajon a gyökérfulladásra érzékeny.

MY-BO-1
Szlovákiában szelektálták. A szilvafajtákkal jól összefér, középerős vagy erős növekedési erélyűek, nagyon bőtermők. Elsősorban laza, könnyen felmelegedő talajra ajánlják. Gyökere átültetéskor nagyon érzékeny a kiszáradásra.

MY-KL-A
Szlovákiában szelektálták. Gyökere átültetéskor érzékeny a kiszáradásra. A talajjal szemben igényes, elviseli a nedves, kötöttebb talajokat is. Fagytűrése kiemelkedő. Szilva és kajszi fajtákkal egyaránt jól összefér. A gyümölcsösben a ráoltott szilvafajták középerős növekedési erélyűek és jó termőképességűek. Az Althann ringló ezen az alanyon törpe fákat nevel.

Myrobalan 29C
Kaliforniában szelektálták. Kaliforniában, az USA-ban és Olaszországban van forgalomban, az utóbbi helyen őszibarack alanyaként is használják. Jól alkalmazkodik a különféle talajokhoz, nem igényes. Közepesen sarjadzik, minden szilvafajtával igen jól összefér. Erős növekedési erélyű alany, a gyökérzete a ráoltott fákat az első években nem kellő mértékben rögzíti a talajhoz.

Myrocal (levédett fajta) Fercino
Franciaországban szelektálták. Erős, nagyon-erős növekedési erélyű mirobalan klón. Minden szilvafajtával nagyon jól összefér. A klorózisra és a gyökérfulladásra nem érzékeny.

INGRA GF31
Franciaországban állították elő a mirobalan és a Prunus salicina keresztezésével. A szilva és kajszi fajtákkal jól összefér. A ráoltott fák korán termőre fordulnak, termőképességük jó. A rindló fajtákkal az összeférhetősége nem megfelelő. A verticilliumos fertőzésre és a vírusokra nagyon fogékony, tesztnövényként is használják.

MRS 2/5
Olaszországban állították elő. A száraz öntözetlen viszonyokat nehezen tűri. A fitoftórás gyökérpusztulásra nem érzékeny. A ráoltott gyümölcsfajták gyümölcsének méretére és színeződésére jó hatással van.

Myram (levédett fajta) Yumir
Franciaországban állították elő a Prunus Belsiana és a Yunnan őszibarack keresztezésével. Minden őszibarack és mandulafajtával jól összefér, de a szilvafajtáknak is jó alanya. Nagyon erős növekedési erélyű, elsősorban nyirkos kötött talajokra való. Klorózisra érzékeny.

Jaspi (levédett fajta) Fereley
Nagyon erős növekedési erélyű fajhibrid, a GF 8-1-hez viszonyítva 10-20%-al nagyobb fát ad. Ezen az alanyon a ráoltott fajták korán termőre fordulnak és nagyon jó termőképességűek. Nagyon jól összefér a szilvafajtákkal és a ringlókkal is. Főleg szilvaalanyként ajánlják, de az őszibarack és kajszi alanyaként is használható. Gyökérfulladásra nem érzékeny.

Citation (levédett fajta) Zaipime
Amerikában állították elő. Fél-törpe vagy törpe növekedési erélyű, vörös-levelű hibrid. A talaj magas mésztartalmát, és a magas talajvizű területeket nem bírja.

Kökényszilva:
Nálunk a faiskolák csak elvétve használnak kökényszilvát. Régebben a faiskolák rendszeresen vásároltak Franciaországból a kökényszilvákhoz tartozó Sant Julien magot.

Ivartalanul szaporított kökényszilva alanyok

St.Julian A
Az angliai East-Mallingben szelektálták. Elsősorban szilva alany, a nemes fajtákkal jól összefér, közepes erősségű oltványokat ad. A fák koronatérfogata a Mirobalan B-hez viszonyítva 70-75%. A ráoltott fajták korábban fordulnak termőre.

INRA Saint Julien GF 655/2
Franciaországban szelektálták. Igen elterjedt szilva és őszibarack alanyként. Jól összefér minden szilvafajtával és a ringlókkal egyaránt. Az oltványok középerős növekedési erélyűek és nagyon jó termőképességűek, korán fordulnak termőre. Kevés sarjat hoz a gyümölcsösben, gyökérgolyvára nem érzékeny, és a meszes szárazabb talajt is jól elviseli. Az őszibarack fajtákkal jól összefér, növekedési erélye féltörpe vagy középerős. A baktériumos rákra érzékeny. Egyes adatok szerint az újratelepítést is jól tűri, a meszes talajokat is elviseli. Átültetéskor gyökere hajlamos a kiszáradásra.

Pixí
Az angliai East-Mallingben szelektálták, St. Julien magoncok közül. A szilvafajtákkal és a ringlókkal is jól összeférnek. A ráoltott szilvafajták koronatérfogata a St. Julien A-hoz viszonyítva 40-50%. Korán termőre fordulnak és bőven teremnek., viszont a gyümölcs idősebb korban aprósodik. A gyümölcsösben kevés sarjat hoz.

INRA Damas 1869
Szintén a kökényszilvákkal rokon damaszcena típusból szelektált klón. A baktériumos rákra nem érzékeny, a meszes talajokat is jobban elviseli, mint a többi szilvaalany. Középerős növekedési erélyű fákat ad.

Julior (levédett fajta) Ferdor
Franciaországban keresztezéssel állították elő. Nagyon jó az összeférhetősége az összes őszibarack fajtával. A ráoltott fajták korán termőre fordulnak és bőven teremnek. Erősebb növekedési erélyű mint a Sant Julien GF 655/2.

Szilva:
Nálunk csak ritkán használják alanyként a nemes szilvafajták magoncait. Külföldön gyakrabban használják alanyként.

Wangenheim magonca:
A Wangenheim régi német szilvafajta, a faiskolák régóta ismerik, mint csemetenevelésre alkalmas fajtát. Lengyelországban középerős, fél-törpe fákat nevelnek ezen az alanyon karcsúorsó koronaformával. Minden szilvafajtával és a ringlókkal is jól összefér A nemes korán, termőre fordul és nagyon bőven terem ezen az alanyon. Gyökérzete a gyengébb növekedés ellenére is jól rögzíti a fát a talajhoz, karózni nem kell. Sarjat nem hoz az ültetvényben. Faiskolában a csemete a többi szilvamagonchoz hasonlóan érzékeny a kiszáradásra, az átültetést rosszul viseli el.
Fehér besztercei
Magyarországon tájszelekcióként gyűjtötték be kajszi alanynak. Államilag minősített alanyfajta. A ráoltott kajszi fák jól erednek, de növekedési erélyük gyengébb a vadkajszi magoncokhoz és a mirobalanhoz viszonyítva. A kajszi-fák koronája ezen az alanyon 35-40%-al kisebb, fajlagos hozamuk 20%-al nagyobb a magoncokéhoz viszonyítva. Szilvaalanyként használva is jelentősen mérsékli a fák növekedését.

Kisnánai lószemű:

Brompton:
Angliai eredetű helyi fajtából szelektálták. Európában mindenütt elterjedt alanyfajta. A nemes fajtákkal jól összefér. A ráoltott fajták középerős vagy erős növekedési erélyűek. A kötött talajokat is jól tűri. Gyökérgolyvára fogékony.

Torinel (levédett fajta) Avifel:
Franciaországban állították elő. Kimondottan nyirkos talajokra ajánlják, a gyökérfulladásra nem érzékeny.

B.T. 2010.12.24.